Orientări și recomandări

Europa

Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - Rezumat: Român - Textul integral : English - Français- Italien