Capacitate de decizie

Sunt tranşant(ă) / tranşez problemele

Capacitatea de a tranşa o problemă, de a lua o decizie, când e confruntat(ă) cu o serie de fapte