Obiective și rezultate

Proiectul și toate contribuțiile partenerilor se concentrează pe metodologia de co-construire a SFC-urilor în 4 etape și a celor mai importante instrumente de lucru asociate: lista competențelor și radarul de progres.

În practică rezultatele așteptate sunt:

  • Dezvoltarea de module de formare;
  • Ghid de alegere a instrumentelor de lucru folosite în remediere individuală pentru SFC-uri;
  • Instrumente de lucru "informatizate" de observare și dezvoltare a SFC-urilor (MOOC, radar visio4-SFC);
  • Comunitate de practici în materie de SFC-uri;
  • Metodologie de integrare în lucru a SFC-urilor la activitățile identificate în materialele de formare și de evaluare;
  • Studiu de fezabilitate privind recunoașterea SFC-urilor.

Pentru a aminti, parteneriatul a dezvoltat aceste producții intelectuale pentru a răspunde necesităților formatorilor, pe baza unei stări de fapt și a recomandărilor tuturor partenerilor.

Obiectivul proiectului este de a propune diverse răspunsuri, practici și moduri de acțiune formatorilor care doresc să se formeze și dispun de mijloace pentru:

  • conștientizarea și sensibilizarea stagiarilor (conversație individuală, module de sensibilizare…) ;
  • comunicarea privind importanța SFC-urilor ( filme video, expuneri interactive..);
  • punerea în practică a activităților pedagogice de însoțire, de dezvoltare și de remediere;