Prezentarea proiectului

Dezvoltarea de competente cheie in formarea profesionala: Intrumente pedagogice cheie – Abilitati comportamentale pentru incluziunea pe piata muncii

Obiectivul proiectului este de a propune diverse răspunsuri, practici și mjloace operaționale formatorilor care doresc să se formeze și să dispună de mjloace pentru :

  • conștientizarea și sensibilizarea formabililor cu competențele transversale de tip Savoir-Faire Comportamentaux în situații profesionale (conversație individuală, module de sensibilizare…)
  • comunicarea privind importanța competențelor transversale de tip Savoir-Faire Comportamentaux (capsule video, expuneri interactive…)
  • punerea în practică a unor activități pedagogice de control, de dezvoltare și de remediere (Comunitatea de practici a formatorilor tehnici și nontehnici)

O importanță deosebită va fi acordată informatizării mijloacelor și materialelor anterior realizate în proiectul Leonardo OPC-SFC, cu scopul de a ușura folosirea lor și de a le face mai puțin cronofage, ca și de a operaționaliza modulele de formare la distanță care vor permite să sensibilizeze și să atragă publicul tânăr, în mod special atins de șomaj în fiecare din țările partenere.

În timpul derulării proiectului vom propune actorilor implicați în munca cu SFC să se integreze într-o comunitate de practici care favorizează și împarte schimbul de idei și de practici folosite.

În calitate de garant al bunei funcționări și dinamismului comunității de practici vom trage concluziile asupra direcțiilor de acțiune și constrângerilor acestor activități.

În final vom acorda o atenție particulară vizibilității, integrării practicilor folosite de toți beneficiarii, prin folosirea materialelor de formare și printr-un studiu de fezabilitate pentru recunoașterea rolului etic al cunoștințelor comportamentale (SFC).

Cunoștințele comportamentale (SFC) sunt recunoscute ca și competențe transversale, chiar universale, în toate domeniile de activitate și în toate țările.

Este deci normal, chiar necesar, de a situa schimbul de practici și dezvoltarea de mijloace specifice la un nivel transnațional și de a lărgi parteneriatul mixt centre de formare – societăți comerciale.

Apropierea sectorială va fi asigurată prin atragerea societăților comerciale la o gândire pedagogică, iar partenerul portughez va veni cu o dimensiune intergenerațională și cu o cunoaștere a întreprinderilor mici și mijlocii, care vor aduce o contribuție complementară la proiect.

Acest proiect este rezultatul faptului că partenerii din proiect au constatat că în programele de formare a formatorilor lipsesc mijlocele pedagogice cu care să lucreze și să dezvolte cunoștințele comportamentale (SFC) cu formabilii lor.

Pornind de la metodologia proiectului OPC-SFC ideea proiectului este constituită din 4 etape de dezvoltare a activităților pedagogice. Proiectul dezvoltă și operaționalizează etapa a –IV-a, de unde și numele său Step4-SFC.

Această construcție se va face în colaborare cu formatorii și formatoarele din centre de formare de bază și cu profesioniști în formare care activeză în mod direct la locul de muncă și/sau de formare și care au următoarele priorități orizontale :

  • Îmbunătățirea achiziției de competențe de bază și transversale de înalt nivel, în perspectiva educării și formării de-a lungul întregii vieți ;
  • Transparență și recunoaștere a aptitudinilor și calificărilor pentru a ușura învățarea, angajarea în muncă și mobilitatea muncitorilor.

Aceste cerințe răspund unei priorității de formare profesională prin:

  • Îmbunătățirea accesului la formare și calificări prin EFPC (European Formation Poly Qualifications)

Activitățile din proiect prevăd elaborarea, testarea, adaptarea, însușirea și punerea în practică:

  • a noilor metodologii de învățare (bazate pe metodologia OPC-SFC);
  • a mijloacelor și metodelor de profesionalizare și dezvoltare profesională a formatorilor ;
  • a mijloacelor de acțiune pentru a ușura recunoașterea aptitudinilor (în cazul nostru SFC), orientând gândirea noastră către eventuale legături posibile cu certificările existente pentru competențele tehnice.