Publicații

Europa

  • Sprijin pentru educaţia și formarea profesională în Europa:
    COMUNICATUL DE LA BRUGES - Român
  • Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020 - Român
  • Competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - Sinteză - 2011 - Român

Belgia

Franța

Italia

  • Traduction en cours - Le competenze trasversali nelle équipe della salute mentale - ISFOL [1] - Italien
  • Traduction en cours - Il libretto formativo del cittadino - ISFOL - Italien
  • Traduction en cours - Libri del Fondo Sociale Europeo - Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa - 2013 - ISFOL - Italien
  • Traduction en cours - Esperienze de validazione dell’apprendimento non formale et informale in Italia e in Europa - 2006 - ISFOL - Italien

România


[1Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori