Respectarea regulilor

Ţin cont de regulamente

Capacitatea de a respecta cerințele legii, regulamentele,procedurile administrative și regulile de funcționare