Simţ organizatoric

Planific, pregătesc și organizez munca mea pentru a respecta termenele

Capacitatea de a-şi gestiona eficient și rațional munca și de a planifica sarcinile de efectuat într-un termen prestabilit