Texte oficiale

Europa

  • Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020 - Textul integral - Român