Ce este SFC ?

Ce intelegem prin abilitati comportamentale (SFC) ?

Abilitatile comportamentale (savoir-faire comportamentaux - SFC) se refera la capacitatea reflexiva a unei persoane in raport cu caracteristicile situatiilor pe care aceasta le intalneste.

Aceste abilitati pot fi de organizare, atunci cand o persoana se afla in raport cu calitatea muncii pe care o presteaza (ex. : prioritizare, anticipare, verificare, …), de natura sociala sau de relationare atunci cand o persoana relationeaza (ex.: negociaza, argumenteaza, coopereaza, …) sau de natura psiho-afectiva atunci cand o persoana se raporteaza la limitele proprii (ex.: capacitatea de adaptare, de formare, …).

Competentele transversale

Sinonime cu SFC-urile in situatii profesionale, competentele transversale sunt definite ca fiind competente non-tehnice, complementare competentelor tehnice necesare pentru practicarea unei profesii. Acestea se relevă in 3 dimensiuni: metodologica, sociala si contributionala (modelul lui BUNK).

Competentele cheie

In aceasta definitie, facem referire în mod direct si strict la recomandarea europeana cu privire la conceptul de "competente cheie".
Spre deosebire de abilitatile comportamentale, competentele cheie nu sunt legate de exercitarea unei anumite profesii.

Acest concept este specific in Europa, iar competentele cheie sunt tratate de multi autori ca SFC-uri, competente transversale sau generale care fac diferenta in ocuparea unui loc de munca.

In cele ce urmeaza este redat rezumatul recomandarii europene care evoca competentele cheie.

« « Competentele cheie pentru educatia si formarea pe tot parcursul vietii constituie un ansamblu de cunostinte, aptitudini si atitudini adecvate contextului. Acestea sunt deosebit de necesare in cresterea si dezvoltarea personala a indivizilor, pentru incluziunea lor sociala, cetatenia activa si ocuparea fortei de munca. […]

Acest cadru defineste opt competente cheie si descrie cunostintele, aptitudinile și atitudinile esentiale fiecareia dintre ele. Aceste competente cheie sunt :

  • comunicarea in limba materna [...]
  • comunicarea in limbi straine [...]
  • competente in matematica si competente de baza in stiinte si tehnologie [...]
  • competente digitale [...]
  • a invata sa inveti [...]
  • competente sociale si civice [...]
  • spirit de initiativa si antrepriza [...]
  • sensibilitate si expresie culturala [...].»

2006/962/CE – Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului, din 18 decembrie 2006, cu privire la competentele cheie pentru educatia si formarea pe tot parcursul vietii.